Tagged: für

0

Knitting Patterns Baby Jacket, Sweater with Fur Type Wool, New Knitting Pattern for Baby Jacket / बाळाचे जाकीट

कलोपासक १०९: विणकाम ५६: बाळाचे जाकीट (फर सारख्या लोकरीचे) या भागात आपण फर सारख्या लोकरीचे बाळासाठी सुंदर जाकीट (स्वेटर) कसे करायची ते पाहू. हे जाकीट १ वर्षापर्यंतच्या बाळाला होईल. यासाठी फरची १०० gm लोकर...